Om Naijbetong

Vi är företaget som växte fram ur behovet av betongelement i den egna byggfirman Naijbygg. Snart producerade vi även åt andra och sedan 2014 växer vi stadigt. Idag är vi 25 personer som producerar prefabricerade betongelement till industrihallar, ställverk och bostadshus. Vi producerar även plintar som blir stommar till industribyggnader, bjälklagsplattor och balkonger. Sedan starten har vi erfarenhet av kunder från privatpersoner till mindre och större byggbolag. De flesta finns i ett område från Helsingborg i söder till Uppsala.

Eftersom vi tidigt provade oss fram med att leverera betong till egna bolaget NaijBygg har vi utvecklat många bra förmågor och erfarenheter som är våra styrkor. Vi började i liten skala innan vi startade bolaget NaijBetong. Vi är innovativa problemlösare som förstår hur viktigt det är med noggrannhet.

“I oss har du en kundvänlig kvalitetsinriktad och en hängiven tillverkare. Det är nyckelord för oss.”

Peter Naij, VD och grundare av Naijbetong