Affärsområden

Vi utvecklar kontinuerligt våra olika affärsområden. Läs om hur vi hjälper byggbolag, industri, elbolag och jordbruk.

2017-02-24T15:49:25+01:00

Byggbolag

En stor del av våra kunder är byggbolag. Som deras underleverantörer har vi levererat till gallerior...

2017-02-23T16:46:42+01:00

Jordbruk

Vi har även lantbruk som kunder inom områdena väggar och silos.

2017-02-21T21:07:21+01:00

Industri

Halvfabrikat är en tydlig trend inom industrin. Våra största produkter är prefabricerade betongelement som ytterväggar, fasadelement och socklar som vi tillverkar för ställverk och pumpstationer.

2017-02-21T21:05:52+01:00

Elbolag

För elbolag tillverkar vi huvudsakligen ställverksbyggnader och plintar. Läs här om referenser inom elbolag.