Affärsområden

NaijBetong arbetar främst med fyra olika affärsområden. Byggbolag, industri, elbolag och jordbruk.

2022-02-18T11:22:41+01:00

BYGGBOLAG

En stor del av våra kunder är byggbolag. Som deras underleverantör har vi levererat till bland annat gallerior, flygplatser och äldreboenden.

2022-02-18T11:22:00+01:00

INDUSTRI

När det gäller industrin är halvfabrikat en tydlig trend. Våra största produkter inom detta område är prefabricerade betongelement som ytterväggar, fasadelement och socklar som vi tillverkar för ställverk och pumpstationer. Dessa monterar vi på plats.

2022-02-18T11:21:40+01:00

ELBOLAG

Ställverksbyggnader och plintar är två stora produkter som vi levererar till elbolag.

2022-02-18T11:22:18+01:00

JORDBRUK

Ett annat av våra affärsområden är lantbruksföretag. Där handlar det främst om väggar och silos.