Project Description

Armering

Armeringen är viktig för att betongen ska tåla olika belastningar. Vilken typ av armering som väljs och var den placeras i betongkonstruktionen bestämmer hur stor belastning och andra påfrestningar som bygget klarar av. En yttervägg ska exempelvis klara fuktighet och gjuts som en så kallad sandwichvägg, en vägg med isolering mellan två betongytor. En del av armeringen förtillverkas, såsom rakjärn och byglas.