Project Description

Formbygge

Nu är det dags för formbyggnad. Här planeras för själva produktionen och formen förtillverkas. Vi bestämmer rätt betongkvalitet så att produkten klarar byggets syften och placering. Konstruktionssätt och kvalitet samverkar för att ge bygget maximal livslängd.