Project Description

Gjutning

Gjutningsdags. Betongytan får sedan sin ytstruktur och bearbetas medan den bränner. Den kan rollas, ströpplas, stålslipas, skuras eller borstas.