Project Description

Industri

När det gäller industrin är halvfabrikat en tydlig trend. Våra största produkter inom detta område är prefabricerade betongelement som ytterväggar, fasadelement och socklar som vi tillverkar för ställverk och pumpstationer. Dessa monterar vi på plats.

Exempel på kunder: Hangon i Hillerstorp och Sipla i Helsingborg.