Project Description

Sipla i Helsingborg

Kund: Sipla
6 000 m² yttervägg. Nyproduktion av industribyggnad.