Området Sandbyhov i Norrköping har påbörjat en förvandling från institutionsområde till stadskvarter med nya bostäder, högstadieskola, flera förskolor och ett nytt äldreboende. Naijbetong levererar 150 väggelement till äldreboendet.