Processen

Följ hela betonggjutningsprocessen från ritningsmontage till leverans av prefabricerade betongelement. I flera byggprojekt ansvarar vi även för montering på plats hos kunden.

Från ritning till färdigt projekt

2022-02-18T09:08:03+01:00

RITNINGSMONTAGE

Betongprocessen börjar med att vi tar emot ritningar i en beredningsfas. Ritningarna granskas för att se att projektet är genomförbart. Sedan börjar förberedelserna – vi kontrollerar så att vi har allt material vi behöver för att kunna gå till nästa steg.

2022-02-18T09:03:06+01:00

FORMBYGGE

Nu är det dags för formbyggnad. Här planeras för själva produktionen och formen förtillverkas. Vi bestämmer rätt betongkvalitet så att produkten klarar byggets syften och placering. Konstruktionssätt och kvalitet samverkar för att ge bygget maximal livslängd.

2022-02-18T09:02:07+01:00

ARMERING

Armeringen är viktig för att betongen ska tåla olika belastningar. Vilken typ av armering som väljs och var den placeras i betongkonstruktionen bestämmer hur stor belastning och andra påfrestningar som bygget klarar av. En yttervägg ska exempelvis klara fuktighet och gjuts som en så kallad sandwichvägg, en vägg med isolering mellan två betongytor. En del av armeringen förtillverkas, såsom rakjärn och byglas.

2022-02-18T09:07:32+01:00

GJUTNING

Gjutningsdags. Betongytan får sedan sin ytstruktur och bearbetas medan den bränner. Den kan rollas, ströpplas, stålslipas, skuras eller borstas.

2022-02-18T09:09:09+01:00

LOSSNING

När formarna är på plats lossas den färdiga betongen i formarna. Betongen får därefter bränna.

2022-02-18T09:09:48+01:00

PUTSNING

När formarna tagits bort så putsas betongen. Alla vassa kanter ska bort och utsparningar för dörrar och fönster ska göras raka. Alla detaljer utryms.

2022-02-18T09:10:33+01:00

LASTNING

Det sista steget i processen är ofta lastningen. Vi transporterar ut i väntan på upplastning och leverans. I vissa byggprojekt har vi även ansvar för montering på plats.

 

Här kan du se en film från vår betongfabrik i Skeppshult